Vlastní výběr

Umění a kultura na Labi

Vitejte v muzeální krajině Euroregionu Elbe/Labe. Zveme Vás na historické toulky v sasko-českém příhraničí podél řeky Labe.

Můžete objevit historii a sbírky celkem 99 muzeí. Získáte přehled o sběratelské vášni a městských iniciativách při zkoumání přírody a v řemeslech, stavebních tradicích a uměleckém vkusu. Objevíte panovníky, šlechtické rody, umělce, alchymisty, hodináře ale také třeba výrobce židlí. Samotné budovy muzeí jsou často svědkové kulturních, duchovních i hospodářských dějin regionu.

Každé muzeum je zastoupeno vlastní stránkou s informacemi o programové nabídce, otevírací době, vstupném a přístupu pro handicapované osoby. Odkazy na veřejnou dopravu, na mapy a plány prostorového uspořádání pomohou při plánování Vaší návštěvy. Pomocí funkce "můj plánovač cesty" si sestavíte vlastního cestovního průvodce.

Štastnou cestu a vzrušující objevy Vám přeje Úřad pro kulturu a památkovou ochranu Zemského města Drážďany a Euroregion Elbe/Labe.