Vlastní výběr
 

Tiráž

Odpovědný autor a vydavatel:


© 2019
Zemské hlavní město Drážďany
Úřad pro kulturu a památkovou péči
Postfach 12 00 20
D – 01001 Dresden


a

Svazek obcí
Euroregion Labe
Velká Hradební 8
CZ – 400 01 Ústí nad Labem


Redakce a překlad:
Martin Chidiac, Margarete Füßer, Vladimir Lípský, Grit Mocci, Veronika Pečená, Judith Rosenthal

Obsah těchto stránek stejně jako prezentace muzeí jsou chráněny autorským právem. Zveřejněné informace jsou většinou založeny na podkladech zadavatele, potažmo poptávaných inzerentů. Kopírování či šíření informací v elektronických médiích pouze se souhlasem vlastníka těchto stránek.

Projekt podpořen:
Společným fondem malých projektů programu Ziel 3/Cíl 3 v Euroregionu Elbe/Labe

Koncepce:
Maxity Deutschland GmbH

Fotografie:
Obrazový materiál poskytla jednotlivá muzea.

Vyloučení odpovědnosti:
Snažíme se, aby na webových stránkách byly k dispozici vždy aktuální a správné informace. Neneseme žádnou zodpovědnost a nedáváme záruku za aktuálnost, správnost a úplnost informací, objevujících se na těchto stránkách. Toto platí rovněž od odkazech (hyperlink), na které stránky ať přímo nebo nepřímo odkazují. Za obsah těchto stránek neneseme rovněž žádnou zodpovědnost.